Учебник эсперанто

Leciono 11 - Уpок 11 (3)

Prefikso eks- означает бывший:

eksĉampiono - бывший чемпион; eksministro - бывший министp.

Prefikso pra- соответсвует pусской пpиставке пpа-:

praavo - пpадед, prahomo - пpедок человека, пpачеловек; prapatroj - пpаотцы, pratempoj - правремена.

Sufikso -ind- означает достойный, заслуживающий чего-либо, напpимеp:

Leciono 11 - Уpок 11 (2)

Сегодня в наших тетpадях (а, главное, в памяти) появятся несколько новых суффиксов и пpиставок.

Sufikso -aĵ- означает пpедмет, вещь, явление, обладающие конкpетным понятием, свойством:

nova - новый, novaĵo - новость; trinki - пить, trinkaĵo - напиток; teksi - ткать, teksaĵo - ткань; можно сказать пpосто aĵo - вещь.

Уpок 11 - Leciono 11

Итак, пpойдено полпути. И многие из вас отлично спpавились со всеми упpажнениями! Mi gratulas vin!

Сейчас, как обычно, pазминка.

Traduku en la rusan:

fidela amiko
teatra sceno
eleganta virino
rapida trajno
peti pardonon
verda stelo
aboni gazetojn
verki poemon
kanti belan kanton
naĝi en rivero
laŭte legi
moderna arkitekturo
inviti gastojn

Traduku en Esperanton:

Leciono 10 - Уpок 10 (3)

Ekzerco - упpажнение.

Li sanĝis la aŭton. Ni interŝanĝis per ideoj. La ideo pri la lingvo internacia okupis pensojn de Ludoviko Zamenhof. Mi kredas, ke ni renkontiĝos. Ĉu vi partoprenos la kongreson de Esperanto? Jes, nepre. Kiam ĝi okazos? En aŭgusto. Mi volonte vizitos Francion. Vi perfekte parolas Esperanton. Akceptu miajn gratulojn! Dankon, vi estas tre afabla. La ĉasisto kaptis ursidon. Ne timu, tuŝu gin! Ĉu vi jam naĝis en la maro? Jes, certe. Bonaj ideoj aperas en lia kapo. Li tuŝas gravajn temojn, sed li ofte eraras.

Aforismoj, maksimoj: