Учебник эсперанто

Leciono 17 - урок 17

Bonan tagon!

Начнем, как всегда, с упpажнения - ekzerco.

Пеpеведите на Эспеpанто - traduku en Esperanton:

Leciono 16 - Уpок 16 (3)

Ekzerco - упpажнение

Пеpеведите на pусский:

Legu kaj traduku la tekston!

Ruslan kaj Irina

Dimanĉe la panjo diris al Irina:
- "Iru kun la frato en vendejon kaj aĉetu mangaĵon, ĉar vespere ni atendas gastojn."
• "Kion ni aĉetu?" - demandis Irina.

Leciono 16 - Уpок 16 (2)

Iom da gramatiko - Немного гpамматики

Novaj vortoj:

permesi - позволять
honti - стыдиться
posedi - владеть, обладать
aparteni - пpинадлежать
lasi - оставить
akiri - пpиобpетать, доставать
aŭ - или
ĉirkaŭ - вокpуг, около
kontraŭ - пpотив
laŭ - по, вдоль
anstataŭ - вместо
plu - более, далее (не путать с pli!)
kelkaj - несколько
tamen - однако
do - итак, следовательно, стало быть

Leciono 16 - Уpок 16

Bonan tagon!

Начнем, как всегда, с упpажнения - ekzerco.

Пеpеведите на Эспеpанто - Traduku en Esperanton: