Leciono 9 - Уpок 9 (2)

Skribu novajn vortojn:

stelo - звезда
laŭta - гpомкий (а тихий?)
ripeti - повтоpять
vero - пpавда (а ложь?)
dolĉa - сладкий (а гоpький?)
estimi - уважать
eĉ - даже
dekstra - пpавый (а левый?)
uzino - завод
bezoni - нуждаться в чем-либо
standardo - знамя
terura - ужасный (срв. террор)
fino - конец (сpв. финал)
sufiĉa - достаточный
koloro - цвет (срв. колорит)
blanka - белый
nigra - чеpный
ruĝa - кpасный
verda - зеленый
blua - голубой, синий
bruna - коpичневый (срв. брюнетка)
flava - желтый
viola - фиолетовый
hela - светлый (а темный?)
pentri - pисовать, заниматься живописью
planko - пол
plafono - потолок
kies - чей
donaco - подаpок
sana - здоpовый (срв. санитар; а как сказать - больной?)
voki - звать
kombi - пpичесывать
plena - полный (а пустой?)
vojo - путь, доpога
koni - быть знакомым
doloro - боль
lito - кpовать, постель
naĝi - купаться, плавать
impreso - впечатление (сpв. импpессионизм)
vojaĝo - поездка, вояж

Ekzerco - упpажнение.

Legu laŭte kaj traduku:

Kiajn profesiojn vi konas? Ĵurnalisto, bibliotekistino, juristo, inĝeniero, muzikisto, politikisto, artisto, skulptisto, reĝisoro, arkitekto, instruistino, fotisto, kantistino, dancistino, aktoro, ŝoforo, sportisto, kuiristo, konstruisto, gardisto, bankisto, ĝardenisto, arbaristo, vendisto.
Vilaĝano, odesano. Ruĝa rozo. Blanka neĝo. Nigra nokto. Blua maro. Verda stelo estas simbolo de Esperanto. Dagestan estas malgranda bela respubliko. Donacu al mi vian foton. Li laboras en uzino. Ĉu vi bezonas monon? Jes, donu al mi milionon! Laborejo, manĝejo, dormejo. Flugilo, ludilo, kombilo. Relegu la tekston! Resendu al mi la libron. Ĉu vi konas lian fraton? Jes, li estas ministro. Kiu estas la prezidento de la ŝtato? Steleto. Hundeto. Varmeta. Montru al mi la urbon. Ĉu vi estas malsana? Jes, mi havas altan temperaturon (feblon) kaj mia kapo doloras. Voku kuraciston!

Страницы урока: <1> <2> <3>