Leciono 19 - Уpок 19 (3)

Proverbo:

Dormanta lupo ŝafon ne kaptas.

Legu kaj traduku la tekston!

La letero

Kara amiko!

Mi trovis Vian adreson en Esperanto-gazeto, kaj mi deziras korespondi kun vi. Iom pri mi: mi estas studento de Dagestana universitato. Mi estas komencanta esperantisto. Mi tre ŝatas vojagi, kaj mi volas amikiĝi kun gejunuloj en la tuta mondo. Mi loĝas en Mahaĉkala - ĉef-urbo de Dagestano. Ĝi situas surborde de Kaspia maro, kaj mi tre ŝatas naĝi. Dagestano estas tre interesa respubliko. En ĝi vivas homoj de multaj naciecoj, kaj ili parolas multajn diversajn lingvojn.
En nia respubliko estas multe da tre interesaj antikvaj vilaĝoj, en kiuj homoj okupiĝas pri diversaj artoj kaj metioj.
Se vi venos al ni, mi montros al vi mian landon.
Skribu pri vi, pri viaj interesoj.

Atendante vian respondon,
amike Ruslan.

Ĝis la revido, ĉion bonan!

FINO

Страницы урока: <1> <2> <3>