Leciono 18 - уpок 18 (3)

Ekzerco - упpажнение

Traduku:

Острый угол, похвальное устремление, странный вывод, полезный совет, остроумный ответ, справедливое требование, новое поколение, торжественное открытие, знаменитый деятель, растущий сад, острый топор, ясное дело, украсть чемодан, коренные изменения.

Legu kaj traduku la tekston!

Ruslan kaj Irina

Venis aŭtuno - la tempo de geedziĝoj. Ruslan kaj Irina invitis siajn geamikojn al la edziĝfesto. Estis tre multe da gastoj. Venis ankaŭ esperantistoj. Ili gratulis Ruslanon kaj Irina-n: "Ni deziras al vi multe da felico!" Kaj ili donacis al la gefiancoj bonan fotoaparaton - por Ruslan kaj Irina fotu belajn momentojn de la vivo. Sonis muziko - kaj popola, kaj moderna. Ĉiuj dancis. Estis gaje kaj bele. Tio estis la plej granda tago en la vivo de Ruslan kaj Irina.

Respondu la demandojn:

Kio okazis aŭtune? Kiu venis al la edziĝfesto de Ruslan kaj Irina? Kion deziris esperantistoj al Ruslan kaj Irina? Kion ili donacis al la gefianĉoj? Kia muziko sonis dum la festo? Ĉu vi ŝatas danci? Ĉu vi bone dancas valson? Kia tago estis por Ruslan kaj Irina? Kia tago estis por vi la plej granda?

Ĝis la revido, ĉion bonan!

Страницы урока: <1> <2> <3>