Leciono 10 - Уpок 10 (3)

Ekzerco - упpажнение.

Li sanĝis la aŭton. Ni interŝanĝis per ideoj. La ideo pri la lingvo internacia okupis pensojn de Ludoviko Zamenhof. Mi kredas, ke ni renkontiĝos. Ĉu vi partoprenos la kongreson de Esperanto? Jes, nepre. Kiam ĝi okazos? En aŭgusto. Mi volonte vizitos Francion. Vi perfekte parolas Esperanton. Akceptu miajn gratulojn! Dankon, vi estas tre afabla. La ĉasisto kaptis ursidon. Ne timu, tuŝu gin! Ĉu vi jam naĝis en la maro? Jes, certe. Bonaj ideoj aperas en lia kapo. Li tuŝas gravajn temojn, sed li ofte eraras.

Aforismoj, maksimoj:

En ago estas venko nia!

Tempo estas mono!

Por la amo mi donus mian vivon, por la libero mi donus ec la amon.
(Ŝandor Petefi).

Пpодолжим знакомство с Ириной и Русланом.

La loĝejo de Ruslan

Ruslan kaj lia familio loĝas en la dua etaĝo de la naŭetaĝa domo. Ili havas triĉambran (3-ĉambran) loĝejon. La ĉambro de Ruslan estas negranda kaj hela. La muroj de la ĉambro havas flavan koloron, la plafono estas blanka, la planko - bruna. En la ĉambro de Ruslan estas tablo, libroŝranko, divano, fotelo kaj du seĝoj. Sur la muro estas belaj bildoj kaj fotoj, sur la tablo - lampo kaj gazetoj, ĉe la muro - libroŝranko, en la libroŝranko kaj sur la bretaro estas libroj. En la ĉambro estas ankaŭ telefono, komputilo, magnetofono, televidilo. Super la divano ni vidas tapiŝon. Sur la breto staras bela kandelingo kun kandelo. Kiam al Ruslan venas geamikoj, ili ŝatas aŭskulti muzikon kaj danci. Sed ne nur danci - ankaŭ diskuti, interŝanĝi per ideoj. Kaj kanti ĉe la fajro de kandelo. Ruslan havas multe da geamikoj. Li volonte vojaĝas. Kaj li multe legas. Li estas legema juna homo.

Respondu la demandojn:

En kiu etaĝo loĝas Ruslan kaj lia familio? Kiom da ĉambroj ili havas? Kian ĉambron havas Ruslan? Kian koloron havas la muroj de lia ĉambro? Kio estas en la ĉambro de Ruslan? Kion ŝatas fari la geamikoj de Ruslan? Ĉu vi ŝatas legi? Kion ankoraŭ vi ŝatas? Ĉu vi estas legema? Ĉu vi estas dormema? Ĉu vi havas multe da geamikoj? Kion ŝatas viaj geamikoj? Ĉu vi volonte diskutas pri literaturo kaj muziko? Kaj pri politiko? Kiaj ideoj aperas ĉe vi? Ĉu vi ŝatas naĝi en la maro? Ĉu vi ŝatas ĉasi? Ĉu estas ĉasistoj inter viaj amikoj? Ĉu vi ŝatas ĉasadi? Ĉu vi volonte vojaĝas? Ĉu vi estas kantema? Kiom da libroj vi havas? Mi havas multe da libroj. Rakontu pri via ĉambro!

Sufiĉas por hodiaŭ.

Страницы урока: <1> <2> <3>